Bonava anlitar Stadsbud i Storstockholm

Stories

"Att använda Stadsbud i Storstockholm är alltid tryggt då jag vet att arbetet blir bra gjort. De är alltid punktliga och professionella och jag ger dom därför mina varmaste rekommendationer"


Sara Karlsson

Inredningskoordinator 

Bonava Sverige AB 


Nöjda kunder