Bertil & Jill Bernadotte flytt sommarhus

Stories

Nyligen flyttade vi från ett stort sommarhus med alla många gästhus och diverse byggnader till ett annat mindre hus i närheten.

Det var en komplicerad flyttning, efter vi valt vad som skulle passa

in i vårt nya hus måste resten av möblerna osv delas i saker som

skulle auktioneras, de saker som skulle gå till våra barn i England

och de saker som skulle till Frankrike.

Morgan och hans team sorterade, packade och hjälpte oss genom

en svår och emotionell tid, efter 60 år i vårt lilla paradis.

Packningsarbetet var oklanderligt och gjordes med artighet och

bra humor.Även när våra krav inte var enkla, så uppfylldes de

med tålamod och "inga problem"

Det var en enorm mängd saker som gick till England och när en

kollega från Stadsbudskåren kom med(som tycktes mig vara)en liten

lastbil för att transportera sakerna, tvivlade jag på om bilen hade

förmågan att svälja allt, men det gjorde den, tack vare den magiska

stuvningen från åkarens sida.

Jag vill tacka Stadsbudskåren för att de gjorde vårt arbete

smidigt och trevligt. Vi rekommenderar Stadsbud i Storstockholm

för dess organisation, vänlighet och effektivitet.

Nöjda kunder